Годишният ръст на инфлацията очаквано се забави през януари

Инфлация 2011Индексът на потребителските цени отчете слабо повишение през януари (0.2%), задвижван основно от увеличения в категориите на храните и горивата, сочат данни на НСИ. На годишна база изменението се забави до 2.4%, следвайки отчетлива тенденция на намаления, започнала след достигането на пик от 5.6% през март 2011 г.
С оглед на потиснатото ниво на вътрешно търсене в икономиката, прогнозите  остават за забавяне на темпа, с който растат потребителските цени в България.
Инфлационен натиск може да се очаква в категорията на енергийните продукти, където геополитическите рискове добавят към цената на ключови суровини като петрола. С оглед на значителната енергоемкост на българската икономика и високата зависимост от вносен суров петрол, евентуални ценови шокове на световите пазари ще се пренесат неизбежно и върху потребителските цени у нас.
Подобни ценови промени обаче е по-вероятно да имат единствено краткосрочен характер.

По информация от UniCredit Bulbank

Related Articles:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Връзки: ,

Оставете коментар