Каква е целта на длъжностния анализ?

АдминистраторКаква е целта на длъжностния анализ?

Работодателят или неговият подчинен прави анализ като описва как работата се извършва в момента и/или начина, по който тя ще се извършва в бъдеще. Тези, които са в пряка връзка с работата са най-добрите източници на информация.

Как се прави работен/длъжностен анализ?

Важно е да се наблюдава работата. За да се извърши анализ е добре в него да се навлезе в рамка, която да води наблюдението за задачите, да помага да се формулират описанията им и да се идентифицират съответните работни характеристики.

Определят се няколко основни стъпки

1. Първа стъпка

Накратко трабва да се опише как тази конкретна работа се вписва в бизнеса. Например:

"Администраторът поздравява гостите, отговаря на телефона, оставя съобщения, пише фактури". Или:

"Машинният техник прави дизайн на металните части, които да съответстват на спецификацията на началника на работилницата, определя инструментите, необходими за производството на тези части, направлява работата на машините. Той/тя следи за постигане на качество, съответстващо на спецификацията."

Такива определения указват къде се извършва работата, с кого работникът си взаимодейства и изяснява задълженията като цяло. Не е нужно да се определя всяка стъпка на работата (писане на фактури, поправяне на струг) - това са част от стандартните оперативни процедури на бизнеса.

Машинен техник2. Втора стъпка

Втората стъпка е наблюдаване на извършената работа и определяне важните (съществените) функции на работника. Без тях работата не би имала своя необходим принос за бизнеса, бизнесът ще бъде неефективен и работодателят ще иска да промени нещата, за да бъдат важните действия извършени. Например, важно е администраторът да отговаря  по телефона, но не е толкова важно да пише фактури. В по-малки бизнес това може да е по-важната част с работата; в друг би могло да е просто една допълнителна помощ за счетоводителя, който има същинската отговорност за фактурите.

Всяка работа има своя уникален комплект от задължения; повечето работа имат комплект от желани, но не толкова важни функции.

Следва продължание...

 

Ако Вашата организация планира да прави длъжностен анализ за нови позиции или актуализиране на вече   направен такъв, можете да се свържете с нас за съдействие на office@td-elite.com

Related Articles:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Връзки: ,

Оставете коментар