Нагласите в икономиката се влошиха през април

 

икономикаЗначителен спад на общия индикатор, измерващ нагласите надомакинствата и мениджъри от различни сектори в икономиката, показаха данните на Евростат за април. Нивото на показателя спадна с 4.4 пункта до 94.2, като по този начин изтри почти напълно положителнитерезултати от февруари и март. Докато тази тенденция в началото на второто тримесечие се наблюдава в по-голямата част от икономиките от региона на Централна и Източна Европа, както и на целия Европейски Съюз, то политическата несигурност, свързана с непосредственото провеждане на предсрочни парламентарни избори у нас допълнително тежи на нагласите в България. Значителният спад на индикатора през април беше заслуга основно на сектора на услугите, докато индустрията и строителството също отчетоха отрицателни изменения на месечна база. Домакинствата и търговците на дребно, от друга страна балансираха част от негативизма с подобряващи се оценки за състоянието на . Основна заслуга за това има продължаващият спад в инфлационните очаквания във всички сектори на икономиката с оглед на значителното понижение на редица административно-регулирани цени от началото на 2013 г., както и стабилизирането на цените на ключови продуктови категории като храните и горивата.

Друга положителна тенденция е тази за повишените очаквания за външното търсене към продукцията на индустриалния сектор в рамките на следващите три месеца. Сигналите за постепенно възстановяване вредица ключови търговски партньори, както и продължаващите усилия на българските износители да диверсифицират географската структура на експортните пазари дават този позитивен резултат за икономическия растеж. Независимо от краткосрочната несигурност, свързана с непосредственото провеждане на парламентарните избори на 12 май, дългосрочните перспективи пред икономиката се повишават значително.

Показателят, измерващ очакванията на домакинствата за състоянието на икономиката през следващата година отчита най-голямото си месечно повишение за последните15 месеца достигайки и най-високото ниво от тогава.

По информация от Уникредит Банк

Related Articles:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Връзки: , , , ,

Оставете коментар