Управление на представянето

Управление на представянетоОсновни цели на предоставяните консултации в областта на управление на представянето:

Предлага се съдействие на корпоративни клиенти за започване и/или прилагане на вътрешно съобразен цикъл на управление на представянето.

Предоставят се насоки за формиране на процеса, както и за неговото осъществяване, включително:

• Определяне на съществени, функционални и специфични за длъжността/ролята компетенции и изисквания
• Предоставяне на насоки за комуникация
• Разработване и предоставяне на програми за обучение за линейни мениджъри за провеждане на срещи за определяне на цели и оценяване и т.н.

Ползите за Вас:

• Определени съществени, функционални и/или специфични за длъжността/ролята компетенции (въз основа на инструмента DISC - Анализ на длъжността)
• Определени ключови индикатори на представянето (KPIs)
• Приложен метод GROW за определяне и съгласуване на целевото представяне
• Създадена програма за насочване и учебен план за развитие на коуч във фирмата
• Приложен подход за определяне на индивидуалните потребности от обучение въз основа на инструментите на DISC - Анализ на длъжността и Анализ на личностен профил
• Насоки за допълнителни мерки за развитие

Ако Вашата организация планира започване и/или прилагане на вътрешно съобразен цикъл на управление на представянето или адаптиране на съществуващия, можете да се свържете с нас за съдействие на office@td-elite.com

Related Articles:

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Връзки: ,

Оставете коментар