Консултантски услуги

Успехът на всяка организация се базира основно на мотивацията и ангажираността на служителите и към нейните цели. Ние работим заедно с организациите за намиране на успешни управленски решения за оптимизиране на работния процес и подобряване на крайните резултати. Работим на всички нива в организацията за подобряване на индивидуалното представяне на служителите и целия екип на организацията.

Управленско консултиране
- Бизнес развитие
- Стилове на ръководство
- Организационна промяна
- Процедури за работа
- Обслужване на клиенти
- Бизнес планиране

Консултиране в областта на управлението на човешките ресурси
- Процедури за работа
- Стратегии за управление на човешките ресурси
- Проучване на удовлетворението на служителите от работната среда
- Компенсации и привилегии
- Управление на представянето

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Оставете коментар