Архив за ‘анализ на длъжността’

Как се прави длъжностен анализ?

Tuesday, August 28th, 2012

Продължение от 21 август 2012...

Длъжностен анализКак се прави длъжностен анализ?

3. Трета стъпка

Третата стъпка е определяне на умения, знания и работни спесифики, които са важни за успешното извършване на съществените функции. Това са физически и умствени умения, които работодателят търси, когато наема нов работник.

Администраторът трябва да може да пише, чете, да работи с клавиатура. Той/тя трябва да има физическата способност да върши това поне през 2/3 от работния ден, да седи на едно място през повечето време. Ако е отговорен за увеличаване на продажбите от бизнеса, администраторът трябва да умее да общува с хората. Той/тя  трябва да може да бъде прецизен, или съобщенията и фактурите, за които отговаря ще бъдат неточни. Тази работа може дасе извършва от човек, който се движи с помощна количка, но може би не и от някой, който се чувства некомфортно сред различни хора. (more...)

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Каква е целта на длъжностния анализ?

Tuesday, August 21st, 2012

АдминистраторКаква е целта на длъжностния анализ?

Работодателят или неговият подчинен прави анализ като описва как работата се извършва в момента и/или начина, по който тя ще се извършва в бъдеще. Тези, които са в пряка връзка с работата са най-добрите източници на информация.

Как се прави работен/длъжностен анализ?

Важно е да се наблюдава работата. За да се извърши анализ е добре в него да се навлезе в рамка, която да води наблюдението за задачите, да помага да се формулират описанията им и да се идентифицират съответните работни характеристики.

Определят се няколко основни стъпки

1. Първа стъпка (more...)

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Длъжностен/работен анализ

Wednesday, March 14th, 2012

длъжностен анализ - сервитьорВ действията на пазарна икономика, работниците намират работа не поради това, че имат право на такава, а заради квалификацията, която притежават. Кандидатите се конкурират по между си. Работодателите определят заплатите според положения труд.

За да са ясни очакванията на двете страни е нужен инструмент, който да описва критериите за изпълнение на работа, изискванията за квалификация и предишен опит.

Какво представлява длъжностен/работен анализ? (more...)

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS